Programiranje v okolju Basic

V sklopu razstave Digitalni spomini je bila v petek 2.3.2018 ob 18.uri organizirana tretja delavnica:
Programiranje v okolju Basic (ZX Spectrum)

Zaporedje korakov:

1. korak: Na novejšem računalniku bomo iz izvorne kode igre kača v Basicu za ZX Spectrum s pripomočkom zmakebas naredili datoteko TAP.
2. korak: TAP datoteko bomo predvajali s programom WinAmp z dodatkom Ideafix TAP player in signal pripeljali na Sprectrum-ov vhod.
3. korak: Naredili bomo nekaj sprememb izvorne kode in preverili rezultat.

Rezultat delavnice:

snake.tap
snake-original.bas
snake-spremenjen.bas

Dodatno gradivo:

ZX Spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum

World of Spectrum
https://www.worldofspectrum.org/

Category:ZX Spectrum Basic
http://rosettacode.org/wiki/Category:ZX_Spectrum_Basic

Qaop/JS HTML5 ZX Spectrum emulator
http://torinak.com/qaop

zmakebas
http://www.svgalib.org/rus/zmakebas.html